Loading...

Certifikát najvyššej ekologickej šetrnosti a bezpečnosti, ktorý je vydávaný švajčiarskou spoločnosťou bluesign technologies® AG.

Tento certifikát môže získať iba taký produkt, ktorý je skutočne „čistý“ vo všetkých fázach svojej výroby. Zohľadňuje sa všetko – od surovín, cez spotrebu energie a vody, použitie chemikálií, vypúšťané emisie až po bezpečnosť a ochranu zdravia.

Čo je štandard bluesign®?

Cieľom systému bluesign® je nájsť riešenia pre udržateľnú textilnú výrobu elimináciou škodlivých látok v každom kroku dodávateľského reťazca a schvaľovaním chemikálií, procesov, materiálov a výrobkov, ktoré sú bezpečné pre životné prostredie, ale aj pre zamestnancov a zákazníkov.

Spoločnosti a výrobcovia, ktorí sa stanú partnermi bluesign®, súhlasia s vytvorením systémov riadenia na zlepšenie environmentálneho správania podľa nasledujúcich piatich zásad:

Produktivita zdrojov
sa týka výroby vysokokvalitného textilu minimalizáciou spotreby zdrojov a znižovaním negatívneho vplyvu na životné prostredie.

Bezpečnosť spotrebiteľa
má za cieľ dbať na výrobu vysokokvalitných výrobkov bez zdravotných rizík pre zamestnancov aj spotrebiteľov.

Emisia vody
reguluje znečistenie vody a pomáha minimalizovať množstvo škodlivých látok v odpadových vodách.

Emisia vzduchu
si kladie za cieľ znížiť emisie CO2 čistením a recykláciou odpadového vzduchu.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
zohľadňuje starostlivé a bezpečné zaobchádzanie s chemikáliami počas výrobného procesu.

Chemikálie sa označujú jednou z troch kategórií:
modrá – bezpečné na použitie
šedá – vyžaduje sa špeciálna manipulácia
čierna – zakázaná

Systém bluesign® pomáha továrňam správne spravovať šedé chemikálie, nahradiť čierne chemikálie bezpečnejšími alternatívami a zaručuje ekologicky uvedomelým zákazníkom najvyššiu úroveň bezpečnosti spotrebiteľov a ekologicky a sociálne priateľských výrobkov.

Stručná história štandardu bluesign®

Viac ako 30 % globálne používaných chemikálií pochádza z módneho a textilného priemyslu, ktorý tiež používa obrovské množstvo vody. Norma bluesign® bola vydaná v roku 2000 ako reakcia na dopyt po ekologickejších textilných výrobkoch.